Pozyskiwanie Dotacji

Wieloletnie doświadczenie w procedowaniu wniosków o dofinasowanie na polach ekologii i hydrogospodarki.

 • Opracowujemy wnioski formalnie i merytorycznie
 • Reprezentujemy Wnioskodawcę przed instytucjami pośredniczącymi
 • Administrujemy przebiegiem projektu
 • Rozliczamy dotację

Projekty i Aranżacje

Wykonujemy projekty inżynieryjne i architektoniczne z zakresu hydroinżynierii i małej architektury wodnej.

 • Tworzymy projekty inżynieryjne wraz z dokumentacją
 • Tworzymy projekty architektoniczne wraz z dokumentacją
 • Pośredniczymy w uzyskaniu zezwoleń budowlanych
 • Asystujemy w procesie oddania inwestycji do użytku

Wykonawstwo

Realizujemy, zarządzamy i nadzorujemy inwestycjami hydroinżynieryjnymi i małego budownictwa

 • Wykonujemy prace ziemne
 • Prace konstrukcyjne i budowlane
 • Roboty wykończeniowe
 • Instalatorstwo wodne oraz elektryczne

Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia

zadaj pytanie :

lub zadzwoń: + 48 793 010 939 ; + 48 668 935 668