HYDRO-PLAN S.A.

PRZESZŁOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ WSPÓŁCZESNOŚĆ

Jesteśmy zespołem inżynierów i architektów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie hydrobudownictwa, zdobytym początkowo w przedsiębiorstwach komunalnych, następnie w oparciu o prowadzenie aktywności w ramach działalności gospodarczych lub spółek prawa handlowego. Początki niniejszej inicjatywy sięgają roku 2000, kiedy trzech studentów Zakładu Hydrologii i Zasobów Wodnych SGGW w Warszawie, w warunkach wsparcia funduszami unijnymi dostrzegło szansę na powołanie podmiotu realizującego inwestycje wyłącznie w zakresie małego hydrobudownictwa i hydroarchitektury krajobrazu.

Początkowo prowadziliśmy działalność  siłą własnych mięśni i umysłów. W miarę wzrostu zapotrzebowania na tego typu inwestycje, mogliśmy sobie pozwolić na zatrudnienie podwykonawców, pracowników i współpracowników. Wyraźny wzrost zamożności społeczeństwa oraz zainteresowania zagrożeniami ekosystemu, wynikającymi z niefrasobliwej działalności człowieka, pomógł nam w realizacji naszych marzeń, aspiracji i celów biznesowych. Istotna okazała się również rosnąca świadomość władz, które licznymi programami ukierunkowanymi na wspomaganie proekologicznej działalności na najniższych poziomach, stawiają do dyspozycji istotne zasoby finansowe umożliwiające ich realizację.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów hydro ekologicznych poczynając od fazy koncepcyjnej przez projektową, prawną, administracyjną w końcu budowlaną, wykończeniową i instalatorską. Przydomowe szamba, mikrooczyszczalnie ścieków, zbiorniki retencyjne otwarte i zamknięte, instalacje odzyskiwania wody, systemy uzdatniające wodę chemicznie i mechanicznie także zespoły melioracyjne – stanowią przedmiot naszych pasji oraz profesjonalnych zainteresowań. Mówiąc trywialnie: Twoje gówno jest naszym chlebem powszednim.
Wdrażamy najnowsze technologie oraz rozwiązania czerpiąc z doświadczeń firm zachodnich , jak również rodzimych projektantów i producentów. Stosujemy materiały, podzespoły i technologie zapewniające kilkudziesięcioletnią trwałość i niezawodność budowanych obiektów. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, chociaż jasno musimy stwierdzić, że wpływy z tego tytułu mamy niewielkie. Nasze konstrukcje są w zasadzie bezawaryjne. Skorzystajcie z naszych usług a przekonacie się, że nie są to czcze przechwałki. Zagrożenie wynikłe z braku wody jest obecnie bardziej realne niż z powodu powodzi, której baliśmy się przed 20 laty.